Publicaties en Privacy

Publicatie
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties, logo’s, beelden, geluidsmateriaal en ander materiaal op de website van Márion Reizen, alsmede de vormgeving van de website zijn beschermd onder de Auteurswet, merkenwetgeving en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zoals via internet, druk, film of fotografie, zonder voorafgaande toestemming van Márion Reizen. Het opvragen en bekijken van de website en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Wilt u gebruik maken van beeldmateriaal neem dan contact op met Márion Reizen.

Privacy
Om de behoeften van onze klanten nauwkeurig te monitoren maakt Márion Reizen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die een website plaatst op de computer, tablet of telefoon van de bezoeker. Wij maken gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij inzicht in de gebruiksvriendelijkheid en daarmee het functioneren van de website. Hiervoor gebruiken wij het web analytics programma Google Analytics. Cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Zo kunnen wij niet tot individueel niveau gegevens bekijken. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens of IP-adressen. Wij kunnen cookies niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

AltroVia Dekra