Keurmerk Márion Reizen

Busvervoer Nederland ( onderdeel KNV)

Márion Reizen is aangesloten bij Busvervoer Nederland ( onderdeel van KNV); Koninklijk Nederlands Vervoer is de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer. KNV Zorgvervoer en Taxi, Busvervoer Nederland en KNV Spoorgoederen maken onderdeel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer.
Op onze dienstverlening zijn de Algemene Vervoer- en Reisvoorwaarden van AltroVia van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier downloaden.

 


Reizen per touringcar is hartstikke veilig!

De touringcar is niet alleen nationaal maar ook Europees gezien de veiligste vorm van personenvervoer over de weg. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek dat brancheorganisatie Busvervoer Nederland (onderdeel van KNV) liet uitvoeren door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Busvervoer Nederland ervaart de uitkomsten, zo midden in het vakantieseizoen, als een prettige steun in de rug om de touringcarbranche verder onder de aandacht te brengen als groenste, efficiëntste en veiligste wijze van reizen over de weg.

Veiligste reisvorm

SWOV onderzocht Europees de betrokkenheid van bussen bij het totaal aantal doden en gewonden in het verkeer. Uit eerder onderzoek bleek dat nationaal gezien het risico om te overlijden als passagier van een touringcar of OV-bus een factor 15 kleiner is dan in een auto. Voor wat betreft gewonden is er zelfs een factor 17 verschil. Uit het uitgebreide onderzoek blijkt dat ook in andere Europese landen de bus goede cijfers kan overleggen en de veiligste reisvorm over de weg is.

Kerncijfers onderzoek SWOV

SWOV onderzocht ook het risico per passagier in de modaliteiten trein, vliegtuig en bus, uitgedrukt in het aantal doden per biljoen reizigerskilometers. Voor de bus bedraagt dit getal 0,32. Deze vergelijking valt in het voordeel uit van de trein (0,045) en het vliegtuig (0,054), maar een belangrijke kanttekening daarbij is dat in het onderzoek de gemiddelde bezettingsgraad voor alle bussen (OV- en touringcar) als uitgangspunt is genomen. Doordat de bezettingsgraad van touringcars veel hoger ligt dan voor OV-bussen – namelijk 40 passagiers versus 10 passagiers (cijfers van Busvervoer Nederland) –  veronderstelt SWOV het dat de cijfers voor touringcars nog gunstiger kunnen zijn.

Internationaal

Theo Vegter, voorzitter van Busvervoer Nederland is verheugd over de uitkomsten van het onderzoek. ‘Nadat we het eerst al voor alleen Nederland bekeken, bevestigt dit onderzoek de brede inzetbaarheid van de touringcar, ook internationaal gezien. Naast flexibel en duurzaam is de touringcar ook nog eens bijzonder veilig. De cijfers spreken boekdelen: qua veiligheid zijn de cijfers van de touringcars zelfs vergelijkbaar met de trein en het vliegtuig, voor mij is dat geen veronderstelling meer. Het is goed om daarbij in ogenschouw te nemen dat de trein en het vliegtuig zich bewegen in voor ander verkeer vrijwel hermetisch afgesloten ruimtes, terwijl de touringcar zich beweegt in het onvoorspelbare verkeer van alledag.’

Vegter vervolgt: ‘Natuurlijk blijft de branche zich inspannen om verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden. Busvervoer Nederland verwacht dat de uitkomsten van dit rapport overheid en gebruikers zullen overtuigen om vaker te kiezen voor de touringcar bij het maken van mobiliteitskeuzes.’
ISO 9001 certificering 

Márion Reizen is ISO 9001:2015 gecertificeerd. ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om een bedrijf goed te beheren en te optimaliseren. Een onafhankelijke externe organisatie – KIWA – heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend.

 
   


Over Márion Reizen

Márion Reizen is een echt familiebedrijf en bestaat al meer dan twintig jaar. Anno 2021 zijn we trotse eigenaar van een prachtig wagenpark, waaronder 3 rolstoeltouringcars, een VIP touringcar en een dubbeldekker.

informatie >

Dagtochten

Wilt u een dagje op pad? Of misschien wel meerdere dagen achtereen? Alles is bij ons mogelijk. Wij regelen niet alleen het vervoer met onze luxe touringcars, maar ook excursies, entreebewijzen, overnachtingen, restaurants enzovoort. U geeft aan wat uw wensen zijn en wij gaan vervolgens voor u aan de slag.

informatie >
AltroVia Dekra